iStock_000052154280_Full3.jpg

Ett ledande konsultbolag

specialiserade inom utvalda affärsområden.

 

 

 

Time People Group är referensföretaget som skapar bestående värden när organisationer utvecklar och förbättrar sitt verksamhetsstöd.

 

Specialistbolagen inom Time People Group arbetar i huvudsak med tre leveransmodeller.

 

HUVUDMANNASKAP
Ett huvudmannaskap innebär att kunden genom Time People Group får en enskild kontaktpunkt där all resurshantering kanaliseras. Samtliga konsultleverantörer som går under huvudmannaskapet är handplockade av Time People Group för att de skall passa kunden vad gäller kompetens men även företagskultur och värderingar.

SPECIALISTUPPDRAG
Specialistuppdrag utförs i huvudsak nära våra kunder inom våra specialistområden. Våra konsulter har lång och omfattande erfarenhet av att anpassa, införa och tillämpa ett flertal olika metoder och tekniker i såväl stora organisationer som enstaka projekt inom de flesta branscher. Vi är certifierade inom våra kompetensområden och som en naturlig följd av att vi verkar som specialister erbjuder vi också en stor mängd utbildningar inom våra specialistområden.


HELHETSÅTAGANDE
Vi hjälper våra kunder att genomföra hela utvecklingsprocessen från förstudie till leverans av färdigt system. Det omfattar hela kedjan från strategi, förändringsarbeten, ledning av projekt och program, utveckling av system och metoder till teståtaganden och förvaltning.

Pensionsmyndigheten.png

Objektfabriken hjälper er att anpassa och införa moderna utvecklingsprocesser och verktyg för att effektivisera er verksamhets- och systemutveckling för att få ut maximal effekt av IT-investeringen. De erbjuder mentoring, konsulting, helhetsåtaganden och företagsanpassad utbildning genom hela utvecklingskedjan – från verksamhetsanalys till effektiv förvaltning. Läs mer

Giraff kan systemutveckling, och erbjuder tekniska projekt- och utvecklingsledare med gedigen utbildning och lång praktisk erfarenhet. Giraffs ledare har erfarenhet från hela utvecklingsprocessen och stor vana vid såväl traditionella som agila utvecklingsmetoder. Bolaget hjälper sina kunder i alla utvecklingsfaser, från initiering och förstudier till implementering och förvaltning. Läs mer


Efftre har en tydlig målsättning: att göra kundens förändringsarbete till en framgång! Våra konsulter har mångårig kompetens av förändringsarbeten inom IS/IT-intensiva verksamheter i gränslandet mellan verksamhet och IT. Vår expertis bidrar till att IT-utvecklingen ligger i linje med de förbättringar som verksamheten har behov av. Vi har konsulter med erfarenhet inom många olika branscher, såväl inom det privata näringslivet som inom offentlig sektor. 

Crio är ett IT-konsultbolag som stödjer offentlig sektor i den digitala omställningen. Våra medarbetare har gedigen erfarenhet från IT-utveckling i offentlig sektor. Tillsammans med våra uppdragsgivare skapar vi strategier och digitala tjänster som förbättrar, effektiviserar och engagerar. Centralt är att alltid sätta användaren i fokus och leverera mätbara effekter. Läs mer

 

Är du en specialist?

På Time People Group vet vi att specialister trivs och utvecklas bäst i mindre, specialiserade konsultbolag där ambitionen är att vara bäst inom sitt område. Specialister söker sig till andra specialister och vill verka i en miljö där deras kunskap verkligen värderas.

Medarbetarna i våra dotterbolag har under årens lopp vidareutvecklat sin specialistkompetens genom spännande uppdrag, gedigen kompetensutveckling, certifieringar och en ständig vilja att lära sig mer. 

 

DANIEL JOHANSSON
Styrelseordförande
+46 76 816 21 21
E-post

MAGNUS LÖNN
VD Objektfabriken
+46 708 79 09 79
E-post

MIKAEL PETRÉN
VD Crio
+46 706 63 63 53
E-post

HANS NYGREN
CFO
+46 70 398 57 22
E-post

LINDA STRÖMBERG
VD Giraff Data Konsult
+46 70 239 89 26
E-post

ANDERS ADLER
Styrelseledamot
+46 70 538 35 40
E-post

ewa_meurk.jpg

EWA MEURK
Head of New Business
+46 70 951 90 96
E-post

PETER LARSSON
VD Efftre/Styrelseledamot
+46 70 556 62 05
E-post


 

KONTAKT
Celsiusgatan 10
112 30 Stockholm
+46 8 28 16 50