TILLBAKA

Efftre kundcase:
Bank/Försäkring – Ledning av genomförande av affärsprojekt med förändring av arbetssätt både i genomförande fasen och i affärsverksamheten.

Time People Groups kund stod inför en mycket stor möjlighet som kraftigt påverkade sina marginaler inom affärsområdet. Kunden var klar över vad som behövde göras, men tidsfönstret var knappt och genomförandet hade svårt att ta fart och stötte på motstånd i organisationen.

En av Efftres seniora förändringskonsulter fick uppdraget att leda en omstart av projektet. Till sin hjälp hade vår projektledare även fler konsulter från Time People Group.

En nulägesanalys genomfördes och en ny genomförande plan togs fram tillsammans med kundens nyckelpersoner. Mottagande organisationer och berörda medarbetare engagerades i hög grad i planeringsarbetet och kring hur arbetssättet skulle optimeras för genomförandet. En viktig del i den nya genomförandeplanen blev att prioritera förändringsarbetet både för projektarbetet och för mottagarorganisationen med bl.a. ett mer agilt arbetssätt och nya arbetsverktyg. Bl.a. lades stor vikt vid fortlöpande kommunikation från affärsområdets ledning.

Projektet och implementationen av resultatet i verksamheten genomfördes helt enligt den nya planen. Effekterna av projektet överskred förväntningarna och många av projektets deltagare har fortsatt att umgås efter projektets slutförts.

Kunden har vid ett flertal tillfällen använt projektet som referens för ett lyckat projekt. 

CasePortratt_rund_bred4.png

Siv Selva
Vd Efftre
072 523 42 30
www.efftre.se