TILLBAKA

Giraff kundcase:
Projektledare inom Internet of Things (IoT) för ett energibolag

Ett större nordiskt energibolag har som mål att skapa ett IoT-baserat system för smarta hem. Detta med avsikten att visualisera och sänka energiförbrukningen i hushåll. Giraff inledde ett uppdrag kring planering, implementering och uppföljning av projektleveranser, men har genom konsultens breda kompetens utökat uppdraget.

 

Energibolaget storsatsar inom IoT-området och har till en början fokuserat på nybyggnadsprojekt där det så kallade Smarta hem-systemet kopplas till el-, vatten- och värmemätare i byggnader. Lansering sker till en början i några av de nordiska länderna samt ett land i norra Europa under 2019. Under projektets gång har fler Smarta hem-funktioner adderats till produkten. Exempelvis hem-, brand-, översvämningslarm och andra finesser som att kunna styra belysning och el-uttag i hemmet. Avsikten är att erbjuda en helhetslösning för kunderna som i förlängningen bland annat ska innehålla röststyrning, ventilationsmonitorering och kameraövervakning.

Från början var omfattningen av konsultens uppdrag att planera, implementera och följa upp de kommersiella projektleveranserna av Smarta hem-systemet. I sitt arbete tog konsulten initiativ och visade att han även hade kompetens inom IT-utveckling, Lean och release management, vilket i sin tur ledde till att han utökade uppdraget.


Konsulten såg att det gavs möjligheter till en bredare och mer flexibel roll, vilket han uppskattar då det ger honom möjlighet att använda sin kompetens och sina tidigare erfarenheter. 

CasePortratt_rund_bred3.png

David Griff
Försäljningschef Giraff
070 786 02 00
www.giraff.se