Historik

Historik_TimeLine_Webb_2018_v5-01.png

1995

Redan 1995 startas Giraff som idag är ledande inom avancerad systemutveckling och IT-projektledning.


1998

Tre år senare, 1998, grundas Objektfabriken som är experter inom bland annat krav, test och metodinförande. 


2000

Objektfabriken Holding bildas


2008

Objektfabriken Holding byter namn till Time People Group


2012

Time People Group förvärvar Giraff och sätter sin strategi med specialistbolag där Objektfabriken och Giraff ingår.


2013

Ett år senare etableras dotterbolaget Efftre för att erbjuda konsulter inom förändringsledning.


2016

År 2016 ser dotterbolaget Crio dagens ljus, vars specialistkonsulter digitaliserar offentlig sektor.


2017

Time People Group blir publikt bolag och noteras på NGM den 7 december.