Historik

Grund_TimeLine_WEBB_mars2019-01.png

2019

Time People Group förvärvar Waymark Solutions AB som blir ett dotterbolag till Time People Group.


2018

Time People Group förvärvar QTEMA Sverige AB som blir ett dotterbolag till Time People Group.


2017

Time People Group blir publikt bolag och noteras på NGM den 7 december.


2016

År 2016 ser dotterbolaget Crio dagens ljus, vars specialistkonsulter digitaliserar offentlig sektor.


2013

Ett år senare etableras dotterbolaget Efftre för att erbjuda konsulter inom förändringsledning.


2012

Time People Group förvärvar Giraff och sätter sin strategi med specialistbolag där Objektfabriken och Giraff ingår.


2008

Objektfabriken Holding byter namn till Time People Group.


2000

Objektfabriken Holding bildas.


1998

Tre år senare, 1998, grundas Objektfabriken som är experter inom bland annat krav, test och metodinförande. 


1995

Redan 1995 startas Giraff som idag är ledande inom avancerad systemutveckling och IT-projektledning.