Integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller för koncernen Time People Group med dotterbolag.  

Allmänt
Denna policy beskriver hur bolagen inom koncernen Time People Group behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Integritetspolicyn gäller för dig som är kund, leverantör, partner och rekryteringskandidat till, eller investerare i, Time People Group och våra dotterbolag. Du som anförtror Time People Group dina personuppgifter ska kunna känna dig trygg med att vi hanterar dessa på ett lagligt och korrekt sätt.


Personuppgifter som behandlas
Time People Group behandlar personuppgifter i form av namn, e-post och telefonnummer till dig som är kund, leverantör, partner och investerare.

Som rekryteringskandidat hanterar Time People Group den information som du delar med dig av i ett CV eller en profil på aktuella jobbsökarsidor, och i de aktiviteter som är en del i rekryteringsprocessen.


Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas och samlas in via bolagens webbsidor, avtal och elektronisk kommunikation är:

Time People Group, 556586-1936
Crio Partner AB, 559044-5333
Efftre AB, 556587-7866
Giraff Data Konsult AB, 556656-1618
Objektfabriken AB, 556562-1074
QTEMA Sverige AB, 556876-3451
 

Ändamålet med behandlingen
Syftet med att behandla ovan nämnda personuppgifter är att:

  • initiera och fullfölja avtal med kunder.
  • initiera och fullfölja avtal med leverantörer.
  • nätverka och samarbeta med våra partners för att skapa affärer.
  • svara på frågor från våra investerare.
  • rekrytera ny kompetens till koncernen och våra partners.

Personuppgifter som berör kund, leverantör, partners och rekryteringskandidat delas mellan bolagen inom Time People Group i syfte att kunna tillhandahålla våra tjänster till koncernens alla kunder, samt för att ta del av de tjänster som våra leverantörer i sin tur tillhandahåller oss.


Delning av personuppgifter utanför Time People Group
Time People Group kommer inte lämna ut eller sprida personuppgifter till tredje part om det inte krävs för att till exempel hantera fakturor, vid teknisk support och drift av ekonomisystem, eller när vi måste lämna ut uppgifter på begäran enligt lag och myndighetsbeslut. I vissa fall delar vi information med leverantörer om det krävs för att de ska kunna hantera aktiviteter å våra vägnar, detta för att vi i vår tur ska kunna bedriva vår verksamhet på ett professionellt sätt.


Gallring
Personuppgifter sparas endast så länge som det behövs för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för, undantaget att inget annat föreskrivs i lag, till exempel bokföringslagen eller diskrimineringslagen.


Säkerhet
De uppgifter som anförtros Time People Group behandlas på ett betryggande sätt. Endast ett begränsat antal personer med behörighet har tillgång till uppgifterna och skydd finns mot intrång. Personuppgifterna överförs inte till någon utanför Time People Group i annat fall än de som beskrivs under rubriken ”Delning av personuppgifter utanför Time People Group”.


Rättigheter och kontakt
Om du vill veta mer om hur vi behandlar personuppgifter, få insyn i behandlingen av dina personuppgifter, vill korrigera en personuppgift eller tas bort ur våra system, kontakta oss på info@timepeoplegroup.com
Adress: Celsiusgatan 10, 112 30 Stockholm, Telefon: 08-28 16 50


Ändringar i denna integritetspolicy
Time People Group förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy vid behov. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Du rekommenderas därför att läsa denna Integritetspolicy regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar.

 

Senast ändrad: 2018-05-24