Frukostseminarium: Hur påverkar den agila trenden framtidens PMO?

Inbjudan_kollage_frukostseminarie_900x600px_3.jpg

Se till att säkerställa leverans av maximalt värde med minimal risk, under rätt tid och för rätt pengar, samtidigt som du svarar på förändrade affärsbehov i hela portföljen. Låter det omöjligt? Inte om du frågar oss! Välkommen på vårt frukostseminarium där vi presenterar fördelarna med ett agilt projektkontor, ett Agile PMO.

Behövs ett PMO (projektkontor) när vi arbetar agilt? Varför är det idag en utmaning för PMO att effektivt stöda organisationen i det agila arbetet? Vad innebär den agila trenden för projektkontoren och hur kan ett PMO ge värde i en framtida, agilt inriktad organisation? Vi tror på att nuvarande projektkontor måste gå från en mer styrande till en stödjande funktion i en agil organisation.

Välkommen på ett frukostseminarium som tar avstamp i våra erfarenheter och vår syn på PMO ur ett agilt sammanhang, för att sedan föra en diskussion kring framtidens PMO och utmaningar med dig som deltar.

Efftre är en del av Time People Group, en koncern med bara specialister.


DATUM

Fredag 11 oktober

OSA

Senast den 4 oktober

PLATS

Time People Group, Celsiusgatan 10

TID

08.00–09.00, vi bjuder på frukost från 07.30


Föreläsare_BK_Mailchimp.png
Hans_Tabbers_EFFTRE.png

Hans Tabbers
Efftre

Hans Tabbers är en senior transformationsledare med mer än 30 års erfarenhet av internationellt IT-arbete, program- och förändringsledning. Hans är ledamot i styrelsen för ACMP (Association of Change Management Professionals) Sweden.

Mats_Pehrsson_OF.png

Mats Pehrson
Objektfabriken
Mats Pehrson är senior agil coach med över 20 års erfarenhet av att leda agil transformation i större organisationer. Mats har mångårig erfarenhet av lean och är certifierad lärare i SAFe.


Siv_Selva_EFFTRE.png


Siv Selva

Vd Efftre
siv.selva@efftre.se

Fit to Fail – Bodil Björnberg blixttalar på Agila Sverige

BodilBjörnberg_Objektfabriken.png

För att vara innovativa behöver vi vara fenor på att göra fel. Det är ingången när Bodil Björnberg från Objektfabriken håller blixttal och workshop på Agila Sverige tillsammans med Greta Rask.

Bodil Björnberg är agil coach och förändringsledare och har jobbat på Objektfabriken sedan 2017. Greta Rask är organisationskonsult och driver Rask Utveckling AB sedan 11 år tillbaka. Agila Sverige är en konferens för alla som är intresserade av agila metoder och vill lära sig mer om hur man gör systemutveckling effektivare, roligare och mer värdeskapande.

Agila Sverige äger rum 23-24 maj i Stockholm. Hela programmet hittar du här.

Time People Group förvärvar Waymark Solutions AB

Nyhetsbild_waymark_.png

Time People Group förvärvar 51 % av aktierna i Waymark Solutions AB med option på att köpa resterande 49 %. Förvärvet sker 15 mars 2019 och Waymark blir ett dotterbolag till Time People Group.

Waymark, med 36 medarbetare, förvärvas av Time People Group. Med köpet breddar koncernen sitt erbjudande inom javautveckling, javaScript, IT-arkitektur och DevOps.

- Att få möjligheten att komplettera och förstärka vår grupp med ett bolag som Waymark tar oss ytterligare ett stort steg mot att bli Sveriges bästa specialistkonsultkoncern. Med Waymark i gruppen kommer vi att kunna erbjuda specialister inom javautveckling, ett område där vi tidigare inte har täckt. Deras verksamhet tillsammans med resten av koncernens bolag kommer också skapa förutsättningar för ytterligare tillväxtmöjligheter, säger Magnus Lönn, VD för Time People Group.

Läs hela pressmeddelandet här.

Time People Group lanserar affärsområdet People and Culture

Else Pedersen, affärsområdesansvarig för People and Culture

Else Pedersen, affärsområdesansvarig för People and Culture

Time People Group breddar nu sin verksamhet genom att etablera ett nytt affärsområde med fokus på rekrytering och strategisk kompetensförsörjning. Med affärsområdet erbjuder vi vår specialistkompetens till externa företag. Vi vet hur de ska göra för att skapa tillväxt och attrahera kandidater på en marknad där det råder brist på kompetens inom IT och tech. 

Affärsområdet People and Culture kommer att erbjuda externa kunder hjälp med rekrytering och strategisk kompetensförsörjning. Kompetensförsörjning, eller Talent Management, handlar i grunden om att identifiera, attrahera, utveckla, engagera och behålla sina medarbetare. En inkluderande kultur och ett varumärke som står för självledarskap och snabbrörlighet efterfrågas av kandidaterna, men hur når företagen dit? Dessa ständigt pågående förbättringsarbeten inom Time People Group har varit mycket framgångsrika. Med det nya affärsområdet på plats delar vi med oss av våra framgångsrecept
till våra existerande och nya kunder. 

- Vårt värderingsdrivna arbete internt ger direkt effekt hos både oss och våra kunder och skapar ett mervärde. Därför vill vi utöka vårt erbjudande inom rekrytering och erbjuda vår specialistkompetens till fler. Det går hand i hand med Time People Groups värderingar, säger Magnus Lönn, koncernchef.

Else Pedersen ansvarar för det nya affärsområdet. Hon har sedan januari 2018 suttit i koncernledningen för Time People Group och haft rollen som rekryteringsansvarig. Det nya affärsområdet består av tre seniora IT-rekryterare med erfarenhet av försäljning, rekrytering, HR och strategisk kompetensförsörjning på bolag som Capgemini, Knowit, Oracle, WSP och Microsoft. 

- Vi möter så många kandidater att vi med säkerhet vet vad de efterfrågar. Värderingar och kultur är otroligt viktigt. Som namnet People and Culture indikerar kommer fokus att ligga på kandidaten, de anställda och företagskulturen, säger Else Pedersen. Att alltid ha människan och en oklanderlig
kandidatupplevelse som utgångspunkt för att attrahera nya medarbetare är nödvändigt. 

Med affärsområdet People and Culture erbjuder Time People Group specialistkompetens kring rekrytering av bristkompetenser inom IT. Kunder kan även få rådgivning beträffande deras långsiktiga strategier, antingen med Time People Group som extern rekryteringspartner eller som in house rekryteringskonsult på plats. 

Det nya affärsområdet startar sin verksamhet den 1 februari 2019. 

Välkommen till frukostseminarium om DevOps – ett praktikfall

Inbjudan_kollage_frukostseminarie_900x600px_2.png

Ta del av Scanias resa om hur man gjorde för att realisera DevOps i praktiken. Varför införde Scania DevOps? Vilka steg har man hittills tagit? Vad har detta inneburit för organisationen? Vilka resultat har man uppnått och vart leder resan härnäst? 

Afshin Mohammadi, Giraff, kommer delge sina upplevelser och reflektioner kring införandet av DevOps på Scania där han coachade utvecklingsteamen vid etableringen av DevOps.

Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder på frukost. Antal platser är begränsat.


DATUM

Fredagen den 1 februari 2019

PLATS

Time People Groups kontor, Celsiusgatan 10, Kungsholmen, Stockholm

AGENDA

7.30  Frukost
8.00  Seminariet påbörjas
9.00  Seminariet avslutas

TALARE

Afshin_Giraff.png

Afshin Mohammadi
Afshin har 20 års erfarenhet från IT-branschen och haft en rad olika roller som Utvecklare, Configuration Manager och Projektledare. Under de senaste åren har han arbetat med införandet av DevOps inom Scania, där han coachat utvecklingsteamen i etableringen av DevOps och Continuous Delivery-processerna.


Mathias_Dyberg.png


Mathias Dyberg

VD GIRAFF
mathias.dyberg@giraff.se

QTEMA – en mogen och stolt 30-åring

Den 2 maj 2018 förvärvades QTEMA av Time People Group (TPG). På TPG känner vi oss stolta och hedrade av att få ett så välrenommerat företag in i vår företagsfamilj. TPGs vision är att vara ett specialistkonsultföretag med expertiskompetens inom IT under ett och samma tak. QTEMA, som sedan 30 år är helt fokuserat på kvalitetssäkring av IT-system d v s kravställning och test av IT-system, är en välkommen och given aktör i TPG-familjen

 Vi har bett företagets grundare att göra en kort reflektion över sina 30 år på den svenska konsultmarknaden i allmänhet samt runt kvalitetssäkring av IT-system i synnerhet. Så här lyder deras resumé:

QTEMA har i år funnits i 30 år på den svenska konsultmarknaden. En människa som är 30 år har en mycket ringa ålder, man har ju nästan hela livet framför sig. För ett företag gäller en annan tidräkning. Visst finns det företag som funnits både 40, 50 år och fler än så men det är i sanning förenat med en viss prestation att i decennier klara sig genom konjunkturvariationer, restriktioner, räntegalopper och andra yttre omständigheter som man inte rår över.

Det finns många parametrar inom det egna företagandet som man KAN rå över och det är DET som är poängen med att driva företag. Man ska skapa attraktiva tjänster/produkter, man ska hålla kvalitetsmåttet, man ska ha duktiga medarbetare och, sist men inte minst, man ska ha kunder. Att skapa och hålla balansen mellan allt detta är en konstart. Allt för ofta hamnar man i situationer där marknaden och affärsmöjligheterna är ofantliga och att tillgången på duktiga konsulter är låg eller så är det tvärtom. 

1988, när vi startade QTEMA, var drivkraften att stötta bolag till att driva sina verksamheter med kvalitet, d v s se till att de levererar Kundnytta och Medarbetarnöjdhet. Vi ansåg oss ha en fallenhet för struktur och smarta processer kopplat till affärsnytta. Vi jobbade mycket med uppdrag runt att just bygga arbetssätt som företagen kunde implementera som ledde till Kundnytta och Medarbetarnöjdhet. Vi valde ju t o m att ha QTEMA ISO-9000-certifierat under 12 år, allt för att vi kontinuerligt skulle förstå och leva med kvalitetsbegreppet samt för att i grunden lära oss hur man tar fram ett kvalitetsledningssystem utifrån ett tomt papper. Mycket lärorikt och spännande! Detta har givit oss ett DNA som vi fortfarande lever med.

Vår spaning i slutet av 80-talet gick ut på att det fanns ett stort behov av att skapa strukturer och processer på den ganska vildvuxna marknaden.  Det var lätt att få tag i pengar. Expansionsmål ledde ofta till att kvaliteten lades åt sidan. Tillväxt var viktigast! Även medarbetarna var åsidosatta i många lägen vilket inte alls gagnade verksamheterna. Men vi såg ett ”fönster” som var öppet. Här skulle vi kunna ta för oss. Och så blev det. Ända sedan den där perioden i slutet av 80-talet har vi verkat med kvalitet som överordnad värdegrund. 

QTEMA är ett bolag som fortfarande drivs av värderingar som bottnar i kvalitet. Kravställning och test är ju kompetenserna som säkerställer kvaliteten när man utvecklar eller förvaltar IT-system. Det gäller hos våra kunder såväl internt på QTEMA. Det är troligen en av anledningarna till att vi funnits så länge. En annan anledning är envishet. Man får inte ge upp. Det kan vara väldigt tufft ibland men det kommer uppsidor som med råge kompenserar tuffa perioder. En annan egenskap som är viktig är tålamod. Man undrar tidvis om en satsning verkligen kommer att bära sig, ge resultat, rosa marknaden. Rätt vad det är så får man marknadens positiva gensvar och det är verkligen stor lycka att få uppleva det.

 Vår fokusering på kravställning och test är unik. Kvalitetssäkring ansågs ju länge som ett ont ”måste” medan vi älskade det. Under årens lopp har vi utvecklat vår retorik när det gäller att ta fram och leverera säkra, funktionella och användarvänliga IT-system. För att ytterligare spä på vår kompetens har vi sedan 10 år tillbaka ett mycket gott forskningssamarbete med Blekinge Tekniska Högskola där vi ffa koncentrerat oss på hur man gör en adekvat kravställning på ett IT-system. Testområdet har mött en större förståelse på marknaden medan krav fortfarande är eftersatt. Det som får oss att gå upp på morgonen och oförtrutet argumentera för en proffsig kravställning är den enorma potential som finns inom detta område. Det har vi massor av bevis för som vi gärna delar med oss av till vår marknad. 

Våren 2018 blev QTEMA uppköpta av Time People Group. Företagsgruppen som består av 4 anda specialistföretag är ett fantastiskt ställe att vara på. Inför beslutet att sälja QTEMA så var det så klart många funderingar. Ägarna är ju sanna entreprenörer och har vuxit in i det egna företagandet ”all in”. OM företaget skulle säljas så var Time People Group det självklara valet av köpare, det rådde det ingen tvekan om. När beslutet väl var fattat ATT sälja så var det alltså väldigt enkelt att verkställa. QTEMA är numer en stolt medlem i den förnämliga Time People Group-familjen. 

 Slutord: QTEMA kommer att fortsätta verka för kvalitet i alla led. Låt kvalitet vara ledstjärnan! Låt Kundnyttan och Medarbetarnöjdheten vara de överordnade intressena! Utan kunder och medarbetare har vi ingenting.

Vi ser fram mot 40-årskalaset redan!

Varma hälsningar
Anita Roll
Anna-Karin Öster

image002.jpg

Time People Group partner i banbrytande mjukvaruforskning

Vi är partner i det spännande forskningsarbetet som just inletts tillsammans med Blekinge Institute of Technology. Projektet leds av Prof. Dr. Tony Gorschek. Projektet SERT - Software Engineering ReThought - är ett banbrytande forskningsprojekt som syftar till att ta på sig nästa generationens utmaningar mot företag som utvecklar mjukvaruintensiva system och produkter. Även Time People Groups dotterföretag QTEMA Sverige AB är med i projektet.

TonyGorshek.jpg

Besök Time People Groups testspår på Internetdagarna

Välkommen till Internetdagarna som arrangeras av IIS den 19–20 november. Anmäl dig idag. Time People Group kommer att ha ett eget spår som handlar om test. Väl fungerande IT-system – från vision till verklighet! Det rapporteras allt oftare i media om misslyckade IT projekt och vi är många som svär över de system vi tvingas använda dagligen. Varför gör man inte rätt från början? Är det för sent för oss som har en massa krånglande system, måste vi börja om från början? Fånga upp de behov verksamheten har, arbeta i korta intervaller och ha fortlöpande kontroll över kvaliteten på det som skapas. Det låter för en del självklart men de vet inte hur man skall göra, medan andra kallar det utopi eller anser det vara för sent för deras system. 

 
Här kan du läsa mer om Internetdagarna

Skärmavbild 2018-10-15 kl. 12.12.04.png

Elitista hjälper Time People Group att använda hälsa som en konkurrensfördel

DSC00250.jpg

I onsdags föreläste Ewa Meurk från Elitista hur företag borde använda hälsa som en konkurrensfördel. För att klara den hårda konkurrensen på arbetsmarknaden idag måste dagens moderna företag ha en strategi för att få sin personal att topprestera utan att de slits ut. Med en vetenskaplig grund berättade Ewa hur vi kan förändra oss för att må bättre både fysiskt och psykiskt, VAD kroppen behöver för att fungera optimalt, VILKA blodvärden som är absolut viktigaste att hålla koll på, VARFÖR man ska mäta ditt blod regelbundet och HUR man kan bygga upp en individuell hälsoplan som bygger på fakta och inte på gissningar.

Ewa Meurk är företagsledare, entreprenör,  civilingenjör och certifierad funktionsmedicinsk terapeut som under många år granskat och ifrågasatt dagens vedertagna sanningar om näringslära och följderna av dagens moderna kostråd. Hon driver även hälsoföretaget Elitista.