Välkommen till frukostseminarium om DevOps – ett praktikfall

Inbjudan_kollage_frukostseminarie_900x600px_2.png

Ta del av Scanias resa om hur man gjorde för att realisera DevOps i praktiken. Varför införde Scania DevOps? Vilka steg har man hittills tagit? Vad har detta inneburit för organisationen? Vilka resultat har man uppnått och vart leder resan härnäst? 

Afshin Mohammadi, Giraff, kommer delge sina upplevelser och reflektioner kring införandet av DevOps på Scania där han coachade utvecklingsteamen vid etableringen av DevOps.

Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder på frukost. Antal platser är begränsat.


DATUM

Fredagen den 1 februari 2019

PLATS

Time People Groups kontor, Celsiusgatan 10, Kungsholmen, Stockholm

AGENDA

7.30  Frukost
8.00  Seminariet påbörjas
9.00  Seminariet avslutas

TALARE

Afshin_Giraff.png

Afshin Mohammadi
Afshin har 20 års erfarenhet från IT-branschen och haft en rad olika roller som Utvecklare, Configuration Manager och Projektledare. Under de senaste åren har han arbetat med införandet av DevOps inom Scania, där han coachat utvecklingsteamen i etableringen av DevOps och Continuous Delivery-processerna.


Här kan du anmäla dig till frukostseminariet


Mathias_Dyberg.png


Mathias Dyberg

VD GIRAFF
mathias.dyberg@giraff.se

QTEMA – en mogen och stolt 30-åring

Den 2 maj 2018 förvärvades QTEMA av Time People Group (TPG). På TPG känner vi oss stolta och hedrade av att få ett så välrenommerat företag in i vår företagsfamilj. TPGs vision är att vara ett specialistkonsultföretag med expertiskompetens inom IT under ett och samma tak. QTEMA, som sedan 30 år är helt fokuserat på kvalitetssäkring av IT-system d v s kravställning och test av IT-system, är en välkommen och given aktör i TPG-familjen

 Vi har bett företagets grundare att göra en kort reflektion över sina 30 år på den svenska konsultmarknaden i allmänhet samt runt kvalitetssäkring av IT-system i synnerhet. Så här lyder deras resumé:

QTEMA har i år funnits i 30 år på den svenska konsultmarknaden. En människa som är 30 år har en mycket ringa ålder, man har ju nästan hela livet framför sig. För ett företag gäller en annan tidräkning. Visst finns det företag som funnits både 40, 50 år och fler än så men det är i sanning förenat med en viss prestation att i decennier klara sig genom konjunkturvariationer, restriktioner, räntegalopper och andra yttre omständigheter som man inte rår över.

Det finns många parametrar inom det egna företagandet som man KAN rå över och det är DET som är poängen med att driva företag. Man ska skapa attraktiva tjänster/produkter, man ska hålla kvalitetsmåttet, man ska ha duktiga medarbetare och, sist men inte minst, man ska ha kunder. Att skapa och hålla balansen mellan allt detta är en konstart. Allt för ofta hamnar man i situationer där marknaden och affärsmöjligheterna är ofantliga och att tillgången på duktiga konsulter är låg eller så är det tvärtom. 

1988, när vi startade QTEMA, var drivkraften att stötta bolag till att driva sina verksamheter med kvalitet, d v s se till att de levererar Kundnytta och Medarbetarnöjdhet. Vi ansåg oss ha en fallenhet för struktur och smarta processer kopplat till affärsnytta. Vi jobbade mycket med uppdrag runt att just bygga arbetssätt som företagen kunde implementera som ledde till Kundnytta och Medarbetarnöjdhet. Vi valde ju t o m att ha QTEMA ISO-9000-certifierat under 12 år, allt för att vi kontinuerligt skulle förstå och leva med kvalitetsbegreppet samt för att i grunden lära oss hur man tar fram ett kvalitetsledningssystem utifrån ett tomt papper. Mycket lärorikt och spännande! Detta har givit oss ett DNA som vi fortfarande lever med.

Vår spaning i slutet av 80-talet gick ut på att det fanns ett stort behov av att skapa strukturer och processer på den ganska vildvuxna marknaden.  Det var lätt att få tag i pengar. Expansionsmål ledde ofta till att kvaliteten lades åt sidan. Tillväxt var viktigast! Även medarbetarna var åsidosatta i många lägen vilket inte alls gagnade verksamheterna. Men vi såg ett ”fönster” som var öppet. Här skulle vi kunna ta för oss. Och så blev det. Ända sedan den där perioden i slutet av 80-talet har vi verkat med kvalitet som överordnad värdegrund. 

QTEMA är ett bolag som fortfarande drivs av värderingar som bottnar i kvalitet. Kravställning och test är ju kompetenserna som säkerställer kvaliteten när man utvecklar eller förvaltar IT-system. Det gäller hos våra kunder såväl internt på QTEMA. Det är troligen en av anledningarna till att vi funnits så länge. En annan anledning är envishet. Man får inte ge upp. Det kan vara väldigt tufft ibland men det kommer uppsidor som med råge kompenserar tuffa perioder. En annan egenskap som är viktig är tålamod. Man undrar tidvis om en satsning verkligen kommer att bära sig, ge resultat, rosa marknaden. Rätt vad det är så får man marknadens positiva gensvar och det är verkligen stor lycka att få uppleva det.

 Vår fokusering på kravställning och test är unik. Kvalitetssäkring ansågs ju länge som ett ont ”måste” medan vi älskade det. Under årens lopp har vi utvecklat vår retorik när det gäller att ta fram och leverera säkra, funktionella och användarvänliga IT-system. För att ytterligare spä på vår kompetens har vi sedan 10 år tillbaka ett mycket gott forskningssamarbete med Blekinge Tekniska Högskola där vi ffa koncentrerat oss på hur man gör en adekvat kravställning på ett IT-system. Testområdet har mött en större förståelse på marknaden medan krav fortfarande är eftersatt. Det som får oss att gå upp på morgonen och oförtrutet argumentera för en proffsig kravställning är den enorma potential som finns inom detta område. Det har vi massor av bevis för som vi gärna delar med oss av till vår marknad. 

Våren 2018 blev QTEMA uppköpta av Time People Group. Företagsgruppen som består av 4 anda specialistföretag är ett fantastiskt ställe att vara på. Inför beslutet att sälja QTEMA så var det så klart många funderingar. Ägarna är ju sanna entreprenörer och har vuxit in i det egna företagandet ”all in”. OM företaget skulle säljas så var Time People Group det självklara valet av köpare, det rådde det ingen tvekan om. När beslutet väl var fattat ATT sälja så var det alltså väldigt enkelt att verkställa. QTEMA är numer en stolt medlem i den förnämliga Time People Group-familjen. 

 Slutord: QTEMA kommer att fortsätta verka för kvalitet i alla led. Låt kvalitet vara ledstjärnan! Låt Kundnyttan och Medarbetarnöjdheten vara de överordnade intressena! Utan kunder och medarbetare har vi ingenting.

Vi ser fram mot 40-årskalaset redan!

Varma hälsningar
Anita Roll
Anna-Karin Öster

image002.jpg

Time People Group partner i banbrytande mjukvaruforskning

Vi är partner i det spännande forskningsarbetet som just inletts tillsammans med Blekinge Institute of Technology. Projektet leds av Prof. Dr. Tony Gorschek. Projektet SERT - Software Engineering ReThought - är ett banbrytande forskningsprojekt som syftar till att ta på sig nästa generationens utmaningar mot företag som utvecklar mjukvaruintensiva system och produkter. Även Time People Groups dotterföretag QTEMA Sverige AB är med i projektet.

TonyGorshek.jpg

Besök Time People Groups testspår på Internetdagarna

Välkommen till Internetdagarna som arrangeras av IIS den 19–20 november. Anmäl dig idag. Time People Group kommer att ha ett eget spår som handlar om test. Väl fungerande IT-system – från vision till verklighet! Det rapporteras allt oftare i media om misslyckade IT projekt och vi är många som svär över de system vi tvingas använda dagligen. Varför gör man inte rätt från början? Är det för sent för oss som har en massa krånglande system, måste vi börja om från början? Fånga upp de behov verksamheten har, arbeta i korta intervaller och ha fortlöpande kontroll över kvaliteten på det som skapas. Det låter för en del självklart men de vet inte hur man skall göra, medan andra kallar det utopi eller anser det vara för sent för deras system. 

 
Här kan du läsa mer om Internetdagarna

Skärmavbild 2018-10-15 kl. 12.12.04.png

Elitista hjälper Time People Group att använda hälsa som en konkurrensfördel

DSC00250.jpg

I onsdags föreläste Ewa Meurk från Elitista hur företag borde använda hälsa som en konkurrensfördel. För att klara den hårda konkurrensen på arbetsmarknaden idag måste dagens moderna företag ha en strategi för att få sin personal att topprestera utan att de slits ut. Med en vetenskaplig grund berättade Ewa hur vi kan förändra oss för att må bättre både fysiskt och psykiskt, VAD kroppen behöver för att fungera optimalt, VILKA blodvärden som är absolut viktigaste att hålla koll på, VARFÖR man ska mäta ditt blod regelbundet och HUR man kan bygga upp en individuell hälsoplan som bygger på fakta och inte på gissningar.

Ewa Meurk är företagsledare, entreprenör,  civilingenjör och certifierad funktionsmedicinsk terapeut som under många år granskat och ifrågasatt dagens vedertagna sanningar om näringslära och följderna av dagens moderna kostråd. Hon driver även hälsoföretaget Elitista.

Vi är ett av Sveriges mest jämställda konsultbolag

146 #2.jpg

Time People Group hamnar på sjätte plats på listan över Sveriges mest jämställda konsultbolag med 42 procent kvinnor i koncernen. Detta när Cinode för fjärde året i rad granskar jämställdheten i branschen.

– Vi jobbar aktivt med mångfald inom koncernen då vi ser att det gör oss bättre, ökar lönsamheten och ger oss möjlighet att erbjuda våra kunder bättre tjänster. Jämställdhet är en viktig del i det arbetet och det är riktigt kul att vara ett av Sveriges bästa bolag. Nästa år siktar vi på pallplats, säger Magnus Lönn, koncernchef.

Trots framsteg är det är fortfarande mer än dubbel så många män som kvinnor i konsultbranschen. Snittet på andelen kvinnor är 30 procent i Cinodes genomgång av årsredovisningarna.

Välkomna QTEMA!

Foto: Staffan Berger

Foto: Staffan Berger

På vårens sista after work hälsades QTEMA välkomna in i koncernen. Det blev en riktigt bra kväll där vi fick träffa alla nya kollegor, äta god mat och mingla.

Dessutom bjöds vi på en engagerande föreläsning om blockchain och kryptovalutor av Johan Toll, produktägare på Nasdaq. Han möttes av en engagerad publik som ställde mycket frågor. Alla som deltog kan nu berätta exakt vad blockchain är för sina mammor, så bra förklarade Johan.

I höst fortsätter kvällsaktiviteterna med nya föreläsningar och workshops.

Time People Group AB (publ) förvärvar QTEMA Sverige AB

Magnus_Anita_Ewa.jpg

Time People Group förvärvar 100 % av aktierna i QTEMA Sverige AB. Förvärvet sker 2 maj 2018 och QTEMA blir ett dotterbolag till Time People Group.

QTEMA Sverige AB, med 20 medarbetare varav 18 verksamma konsulter, förvärvas av Time People Group AB. Verksamheten kommer att bli ett dotterbolag i Time People Group och kommer därmed ytterligare att förstärka koncernens erbjudande inom test och kvalitetssäkring. I och med köpet tillförs Time People Group också QTEMA:s produkt QRIM, en modell baserad på forskning. Modellen är speciellt framtagen för att utvärdera och utveckla en organisations kravprocess.

- Det är verkligen positivt att få möjligheten att komplettera och förstärka vår grupp med ett bolag som QTEMA. Förutom den specialistkompetens de medför i form av sina konsulter är det även ett bolag som kompletterar och stärker koncernen inom sälj och med nya kundkontakter. Tillsammans med QTEMA kommer vi att kunna hjälpa våra befintliga kunder inom fler områden, säger Magnus Lönn, VD för Time People Group.

- Den unika specialistkompetens inom test och kvalitetssäkring som vi har byggt upp under 30 år i QTEMA sätts via Time People Group i ett sammanhang som kommer att göra både QTEMA och koncernen till mycket kraftfulla aktörer på konsultmarknaden, säger Anita Roll, VD för QTEMA Sverige AB.

Köpeskillingen betalas kontant med egen kassa och medför ingen utspädning för befintliga aktieägare. Köpeskillingen kan maximalt uppgå till 10 MSEK och är resultatbaserad. Förvärvet beräknas tillföra koncernen cirka 20 MSEK i omsättning under verksamhetsåret 2018/19. Efter kostnadssynergier med övriga bolag inom Time People Group beräknas QTEMA att ha en klart
bättre rörelsemarginal.

Time People Group består av specialiserade konsultbolag, som verkar under egna varumärken med tydlig inriktning och kompetens. Tillsammans med moderbolaget bildar de en koncern med bred erfarenhet, spetskompetens och stor leveranskapacitet. Den operativa konsultverksamheten bedrivs genom de specialiserade dotterbolagen, där merparten av bolagen har varit verksamma inom sina respektive specialistområden i mer än 20 år. Time People Groups vision är att fortsätta bygga Sveriges bästa specialistkonsultkoncern.