Crio växer – från 1 till 17 medarbetare på 2 år

I februari fyller vårt specialistbolag Crio två år. Sedan Mikael Petrén startade som vd i februari 2016 har bolaget vuxit snabbt och har idag 17 medarbetare. Den senaste förstärkningen är Petra Rolander som ska jobba med uppdragsmatchning och ledningsstöd. Petra kommer närmast från Knowit och har en lång erfarenhet från konsultbranschen.

Crio har två spännande första år bakom sig med en enorm tillväxttakt. Bolaget har snabbt befäst sin ställning inom offentlig sektor och har kunder som Arbetsförmedlingen, Polisen, Inera och Socialstyrelsen. Det är ett tydligt kvitto på att offentlig sektor har ett stort behov av kompetens kring digitalisering och verksamhetsutveckling.

Rekryteringen av Petra Rolander gör att Crio kan upprätthålla en bra beläggning och fortsätta att hitta utvecklande uppdrag och intressanta kunder. Med Petra i koncernen stärks dessutom säljkraften i hela Time People Group. Vi hälsar Petra välkommen från och med 1 februari.

Petra.png