Vi stärker sälj och rekrytering med Else Pedersen

Time People Group utökar och breddar möjligheterna kring rekrytering och sälj genom att hälsa Else Pedersen varmt välkommen till koncernen. Else har ett långt förflutet inom IT-konsultbranschen där hon de senaste 15 åren har jobbat med försäljning och rekrytering på bland annat Knowit och IT-Huset.

Hos Time People Group kommer Else att fokusera på sälj och rekrytering till hela koncernen. Vi är också glada att med Else i koncernen kunna erbjuda stöd och hjälp till våra kunder med specialistrekryteringar. Else kommer att sitta i ledningsgruppen för Time People Group.

Else.jpg