Vi hälsar 22 nyanställda välkomna!

Under 2017 har Time People Group vuxit med hela 22 personer. Torsdagen den 25 januari hälsades alla välkomna med en introduktion fylld av information, samarbetsövningar, boule och god mat.

Sedan den senaste introduktionen för nyanställda i början av 2017 har hela 22 personer rekryterats till Time People Group. När det nu var dags för en ny introduktionskväll samlades kollegor som arbetat i snart ett år inom koncernen tillsammans med dem som ännu väntar på sin första arbetsdag.

Koncernchef Magnus Lönn hälsade välkommen och berättade om koncernen, dess historik, noteringen på börsen och vägen framåt. Alla specialistbolagens vd:ar presenterade sig och sina bolag och även centrala nyckelfunktioner som marknadsavdelningen, rekrytering och sälj introducerades.

Från ett av våra specialistbolag, Objektfabriken, kom Tommy Clausin för att berätta om DISC-analyser och hur olika färgtyper kan komplettera varandra i samarbeten. En samarbetsövning där alla fick måla av varandra bröt isen ordentligt och resten av kvällen bjöd på många skratt tillsammans med boule och god mat.

Varmt välkomna alla nyanställda!

Är du intresserad av att arbeta hos Time People Group? Hör av dig!