Time People Group partner i banbrytande mjukvaruforskning

Vi är partner i det spännande forskningsarbetet som just inletts tillsammans med Blekinge Institute of Technology. Projektet leds av Prof. Dr. Tony Gorschek. Projektet SERT - Software Engineering ReThought - är ett banbrytande forskningsprojekt som syftar till att ta på sig nästa generationens utmaningar mot företag som utvecklar mjukvaruintensiva system och produkter. Även Time People Groups dotterföretag QTEMA Sverige AB är med i projektet.

TonyGorshek.jpg