QTEMA – en mogen och stolt 30-åring

Den 2 maj 2018 förvärvades QTEMA av Time People Group (TPG). På TPG känner vi oss stolta och hedrade av att få ett så välrenommerat företag in i vår företagsfamilj. TPGs vision är att vara ett specialistkonsultföretag med expertiskompetens inom IT under ett och samma tak. QTEMA, som sedan 30 år är helt fokuserat på kvalitetssäkring av IT-system d v s kravställning och test av IT-system, är en välkommen och given aktör i TPG-familjen

 Vi har bett företagets grundare att göra en kort reflektion över sina 30 år på den svenska konsultmarknaden i allmänhet samt runt kvalitetssäkring av IT-system i synnerhet. Så här lyder deras resumé:

QTEMA har i år funnits i 30 år på den svenska konsultmarknaden. En människa som är 30 år har en mycket ringa ålder, man har ju nästan hela livet framför sig. För ett företag gäller en annan tidräkning. Visst finns det företag som funnits både 40, 50 år och fler än så men det är i sanning förenat med en viss prestation att i decennier klara sig genom konjunkturvariationer, restriktioner, räntegalopper och andra yttre omständigheter som man inte rår över.

Det finns många parametrar inom det egna företagandet som man KAN rå över och det är DET som är poängen med att driva företag. Man ska skapa attraktiva tjänster/produkter, man ska hålla kvalitetsmåttet, man ska ha duktiga medarbetare och, sist men inte minst, man ska ha kunder. Att skapa och hålla balansen mellan allt detta är en konstart. Allt för ofta hamnar man i situationer där marknaden och affärsmöjligheterna är ofantliga och att tillgången på duktiga konsulter är låg eller så är det tvärtom. 

1988, när vi startade QTEMA, var drivkraften att stötta bolag till att driva sina verksamheter med kvalitet, d v s se till att de levererar Kundnytta och Medarbetarnöjdhet. Vi ansåg oss ha en fallenhet för struktur och smarta processer kopplat till affärsnytta. Vi jobbade mycket med uppdrag runt att just bygga arbetssätt som företagen kunde implementera som ledde till Kundnytta och Medarbetarnöjdhet. Vi valde ju t o m att ha QTEMA ISO-9000-certifierat under 12 år, allt för att vi kontinuerligt skulle förstå och leva med kvalitetsbegreppet samt för att i grunden lära oss hur man tar fram ett kvalitetsledningssystem utifrån ett tomt papper. Mycket lärorikt och spännande! Detta har givit oss ett DNA som vi fortfarande lever med.

Vår spaning i slutet av 80-talet gick ut på att det fanns ett stort behov av att skapa strukturer och processer på den ganska vildvuxna marknaden.  Det var lätt att få tag i pengar. Expansionsmål ledde ofta till att kvaliteten lades åt sidan. Tillväxt var viktigast! Även medarbetarna var åsidosatta i många lägen vilket inte alls gagnade verksamheterna. Men vi såg ett ”fönster” som var öppet. Här skulle vi kunna ta för oss. Och så blev det. Ända sedan den där perioden i slutet av 80-talet har vi verkat med kvalitet som överordnad värdegrund. 

QTEMA är ett bolag som fortfarande drivs av värderingar som bottnar i kvalitet. Kravställning och test är ju kompetenserna som säkerställer kvaliteten när man utvecklar eller förvaltar IT-system. Det gäller hos våra kunder såväl internt på QTEMA. Det är troligen en av anledningarna till att vi funnits så länge. En annan anledning är envishet. Man får inte ge upp. Det kan vara väldigt tufft ibland men det kommer uppsidor som med råge kompenserar tuffa perioder. En annan egenskap som är viktig är tålamod. Man undrar tidvis om en satsning verkligen kommer att bära sig, ge resultat, rosa marknaden. Rätt vad det är så får man marknadens positiva gensvar och det är verkligen stor lycka att få uppleva det.

 Vår fokusering på kravställning och test är unik. Kvalitetssäkring ansågs ju länge som ett ont ”måste” medan vi älskade det. Under årens lopp har vi utvecklat vår retorik när det gäller att ta fram och leverera säkra, funktionella och användarvänliga IT-system. För att ytterligare spä på vår kompetens har vi sedan 10 år tillbaka ett mycket gott forskningssamarbete med Blekinge Tekniska Högskola där vi ffa koncentrerat oss på hur man gör en adekvat kravställning på ett IT-system. Testområdet har mött en större förståelse på marknaden medan krav fortfarande är eftersatt. Det som får oss att gå upp på morgonen och oförtrutet argumentera för en proffsig kravställning är den enorma potential som finns inom detta område. Det har vi massor av bevis för som vi gärna delar med oss av till vår marknad. 

Våren 2018 blev QTEMA uppköpta av Time People Group. Företagsgruppen som består av 4 anda specialistföretag är ett fantastiskt ställe att vara på. Inför beslutet att sälja QTEMA så var det så klart många funderingar. Ägarna är ju sanna entreprenörer och har vuxit in i det egna företagandet ”all in”. OM företaget skulle säljas så var Time People Group det självklara valet av köpare, det rådde det ingen tvekan om. När beslutet väl var fattat ATT sälja så var det alltså väldigt enkelt att verkställa. QTEMA är numer en stolt medlem i den förnämliga Time People Group-familjen. 

 Slutord: QTEMA kommer att fortsätta verka för kvalitet i alla led. Låt kvalitet vara ledstjärnan! Låt Kundnyttan och Medarbetarnöjdheten vara de överordnade intressena! Utan kunder och medarbetare har vi ingenting.

Vi ser fram mot 40-årskalaset redan!

Varma hälsningar
Anita Roll
Anna-Karin Öster

image002.jpg