People and Culture

Dagens arbetsmarknad inom IT och tech är kandidatens marknad. Hur och i vilken utsträckning kandidaterna söker jobb idag är mycket annorlunda än tidigare. Fokus ligger på att åstadkomma en superb kandidatupplevelse. För att lyckas identifiera, attrahera och anställda rätt krävs insikt och kunskap om hur kandidater väljer sin nästa arbetsgivare och vad som är viktigast i denna process.

Vi pratar med hundratals personer inom IT och vet som efterfrågas. Vi vet därför hur ni som företag kan vässa ert budskap och kandidatupplevelsen när ni rekryterar.  

Vi erbjuder vår specialistkompetens kring strategisk kompetensförsörjning, fördomsfria rekryteringar och mångfald inom IT. Med vår hjälp kan din organisation nå ökad tillväxt på en marknad där det råder brist på kompetens. Våra tjänster erbjuds externt och på plats hos dig som kund.

 Vill du veta mer? Hör av dig!

 

Else_Pedersen.png

Else Pedersen
Affärsområdeschef
070 555 20 72

BrittingerSalliander_Tempbild.png

Britt Inger Salliander
Rekryterare
070 202 40 83

PierreWelke.png

Pierre Welke
Rekryterare
070 328 43 43