Våra specialistbolag

Våra specialistbolag är experter på sina respektive områden. Våra medarbetare är engagerade och lösningsfokuserade så att du kan ta vara på digitaliseringens möjligheter. Våra bolag erbjuder tjänster inom krav, test och metodinförande, systemutveckling och teknisk projektledning, förändringsledning samt digitalisering av offentlig sektor. Tillsammans täcker specialistbolagen i Time People Group stora delar av den svenska IT-marknaden.


Crio_BKHogerstallda-01.png
 

Crio är ett kreativt konsultbolag specialiserat inom användarorienterad digitalisering av offentlig sektor. Bolagets konsulter har lång erfarenhet från kommuner, landsting och myndigheter.

Besök Crios webbsida

KUNDCASE

Inera 1177 Vårdguiden – en framtidsvision


Efftre_BKHogerstallda-01.png
 

Efftre har sitt fokus inom förändringsledning och förändringsarbete i IT-intensiva organisa­tioner och företag. Bolaget har en tydlig målsättning: att göra kundens förändringsarbete till en framgång. 

Besök Efftres webbsida

KUNDCASE

Bank/Försäkring – Ledning av genomförande av affärsprojekt


Giraff_BKHogerstallda-01.png
 

Giraff är ledande inom avancerad systemutveckling och IT-projektledning. Bolaget har kompetenta och professionella medarbetare med spets och passion för sin uppgift. 

Besök Giraffs webbsida

KUNDCASE

Komplett lösning för att säkerställa hantering av testdata enligt GDPR


OF_BKHogerstallda-01.png
 

Objektfabriken är kunskapsföretaget som erbjuder den expertkompetens som behövs när bolag vill förbättra, utveckla, förnya och effektivisera sin IT-systemutveckling och verksamhet.  

Besök Objektfabrikens webbsida

KUNDCASE

Infinera gav Objektfabriken i uppdrag att få hela företaget agilt


QTEMA_BKHogerstallda.png

Den 2 maj 2018 blev QTEMA Sverige AB ett helägt bolag inom Time People Group. Med köpet stärker vi koncernens erbjudande inom test och kvalitetssäkring.

Besök QTEMAS webbsida