Vi är Time People Group

Time People Group erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom IT och förändringsledning. Vi utvecklar, förenklar och effektiviserar företag och organisationer. Vi drivs av engagemang och lösningsfokus så att du kan ta vara på digitaliseringens möjligheter.
 

Vår operativa verksamhet ligger i våra specialistbolag. Vi erbjuder tjänster som omfattar hela kedjan från strategi, förändringsarbete, ledning av projekt och program, utveckling av system och metoder, till teståtaganden och förvaltning. Vi har över 20 års erfarenhet av att stötta företag inom affär- och verksamhetsutveckling där IT är en viktig framgångsfaktor.

 

Vision

Time People Group ska vara Sveriges ledande specialistkonsultbolag som utvecklar och skapar möjligheter i det digitala samhället tillsammans med våra kunder.